ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של גלריה עודד.

 • בטרם תמשיך בביצוע הרכישה באמצעות האתר או בפעילות אחרת באתר הינך נדרש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן.
 • תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: "השימוש באתר") מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: "המשתמש") לתנאי תקנון זה.
 • המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 

כללי

 • אתרodedgallery.co.il (להלן: "האתר") מופעל על ידי גלריה עודד (להלן:"החברה"), ומטרתו רכישת הדפסות ו/או מסגרות וכן מוצרים ושירותים נוספים במסגרת פעילות החברה (להלן: "המוצר").
 • הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 • מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.
 • השימוש באתר מותר לבני 18 ומעלה, בעלי כתובת מגורים בישראל, המחזיקים בכרטיס אשראי ישראלי/מקומי או בינלאומי תקף.

רכישת מוצר באתר

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור תמונה מהמאגר ולאחר מכן את העדפות ההדפסה כגון מידות, סוג ההדפסה ואם קיימת אופציה לבחירת המשתמש ניתן לבחור הוספת מסגרת.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
 • האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 • על המשתמש להקפיד למסור פרטים נכונים ומדויקים בעת ביצוע ההזמנה על-מנת למנוע תקלות ועיכובים בביצועה. היה ולא יימסרו פרטים נכונים, לא תתבצע ההזמנה.
 • המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר בעת ביצוע הזמנה ו/או הרשמה לאתר ו/או לרשימת הדיוור של האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים הרלוונטיים לאתר או לחברה, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.
 • יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שגלריה עודד תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 • במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה או להציע מוצר חלופי אחר בעל אופי דומה ומחיר דומה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. אם תקבל את הצעתנו הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרב לקבל מוצר חלופי הנהלת האתר תבטל את הזמנתך ותזכה את כרטיס האשראי שלך ו/או את חשבון ה- PayPal שלך.

מדיניות אספקה והובלה

 • החברה תדאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה או לכל מקום אחר עליו יוסכם (לרבות דואר ישראל).
 • אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • זמני אספקה ומשלוח - עד 14 ימי עסקים.
 • יצירות ומוצרים שגודלם עולה על 50X70 ס"מ לא מתאימים למשלוח וניתן יהיה לאסוף אותן באיסוף עצמי מהגלריה ברחוב אילת 6 תל אביב-יפו.

 • גלריה עודד איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 • אספקת פריטים אל בית המזמין או לכל יעד אחר אותו בחר המזמין, כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הזמנה המצוין באתר אלא אם נקבעה הטבה של משלוח חינם ללקוח.
 • החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, או אחרת, או לארצות שאינן בטווח החלוקה.

מדיניות החזרות וביטולים

 • החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כמפורט להלן:
 • על הלקוח להודיע על רצונו להחזיר את המוצר לא יאוחר מ- 14 יום מיום קבלת המוצר.
 • שימו לב! במקרים בהם המוצר הינו בהזמנה מותאמת אישית, כלומר יצירה שהוכנה באופן מותאם אישית לרבות יצירה שנבחרה ממאגר התמונות והלקוח התאים אותה על פי דרישתו לא ניתן יהיה לבצע ביטול הזמנה ולא יינתן החזר כספי מכל סוג שהוא אלא אם החברה תבחר אחרת, וזאת בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א 2010.
 • החזרת המוצר מותנית בכך שהמוצר לא נפגם ו/או לא נעשה בו שימוש ונמצא סגור באריזתו המקורית.
 • החזרת המוצר תתאפשר לכתובת הגלריה ברחוב אילת 6 תל אביב-יפו בלבד, לא יתקבלו מוצרים שנשלחו בדואר או דרך שירות שילוח אחר.
 • במקרה שנפל פגם במוצר שהתקבל במשלוח או איסוף עצמי, במידה ולא הודיע המזמין להנהלת האתר על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מיום קבלתו, מהווה הדבר הודעה כי לא נפל כל פגם במוצר ולמזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
 • במקרה שבו יש ספק אם נפל פגם במוצר ו/או קרתה בעיה מכל סוג שהוא יש לפנות ישירות לגלריה עודד בדוא"ל info@odedgallery.co.il או בטלפון 03-6816420.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה המזמין לרבות במקרה של הפרת תקנון זה על ידי המשתמש.

אחריות האתר והחברה

 • החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כתוצאה מרכישה או שימוש באתר לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח מכל סיבה שהיא.
 • במקרה של טעות בתיאור המוצר ו/או אי הבנה בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את האתר או את החברה והמשתמש מתבקש לפנות לחברה במקרה שכזה לפני ביצוע הזמנה באתר על מנת לוודא שלא נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר ו/או השירות.
 • התמונות ו/או הדמיות באתר להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים במראה, בגוונים, במידות, בפרופורציות כפי שהמוצר הוצג באתר לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על הנהלת האתר או מי מטעמה אחריות כלשהיא ובמקרה כזה על המשתמש ליצור קשר עם החברה טרם ביצוע ההזמנה כדי לוודא שהמוצר עונה על כל דרישותיו.
 • יובהר כי הצבעים שיוצגו באתר וכל תמונה שהיא, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.
 • הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחור באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים.

זכויות יוצרים

 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 • אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב לכל מטרה אחרת בין על ידך ובין על ידי צד שלישי או בשיתוף צד שלישי בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרונים או מכניים או אופטיים, אמצעי צילום והקלטה או בכל אמצעי ו/או דרך אחרת בלא קבלת הסכמה של החברה.
 • החברה רכשה זכויות שימוש בחלק מן היצירות להצגה באתר, אין לראות בכך זכות שימוש מכל סוג שהוא למשתמש ו/או משתמשים אחרים ו/או צד שלישי ביצירות המוצגות באתר.

שינוי בתנאי השימוש

 • הנהלת האתר רשאית מעת לעת לשנות את תנאי השימוש או כל אחד מתנאי השימוש באתר על ידי פרסום גרסה מתוקנת באתר האינטרנט. הגרסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה.

מדיניות פרטיות

 • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטיך ללא הסכמתך המפורשת למעט העברת פרטי ההתקשרות שהוזנו על ידך לספקים אשר העברת פרטי ההתקשרות עמך נדרשים לשם השלמת העסקה, כגון חברת שליחויות.
 • החברה תהא רשאית לשלוח אליך דברי פרסומת מדי פעם, בדרכים שונות (לרבות באמצעות SMS או בדואר אלקטרוני), בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת, תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק הספאם").
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

יצירת קשר

 • בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל info@odedgallery.co.il או בטלפון 03-6816420.
 • כתובת החברה: רחוב אילת 6 תל אביב-יפו