מדיניות אספקה והובלה

 • החברה תדאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה או לכל מקום אחר עליו יוסכם (לרבות דואר ישראל).
 • אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • זמני אספקה ומשלוח - עד 14 ימי עסקים.
 • יצירות ומוצרים שגודלם עולה על 50X70 ס"מ לא מתאימים למשלוח וניתן יהיה לאסוף אותן באיסוף עצמי מהגלריה ברחוב אילת 6 תל אביב-יפו.

 • גלריה עודד איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 • גלריה עודד איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 • אספקת פריטים אל בית המזמין או לכל יעד אחר אותו בחר המזמין, כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הזמנה המצוין באתר אלא אם נקבעה הטבה של משלוח חינם ללקוח.
 • החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, או אחרת, או לארצות שאינן בטווח החלוקה.

מדיניות החזרות וביטולים

 • החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כמפורט להלן:
 • על הלקוח להודיע על רצונו להחזיר את המוצר לא יאוחר מ- 14 יום מיום קבלת המוצר.
 • שימו לב! במקרים בהם המוצר הינו בהזמנה מותאמת אישית, כלומר יצירה שהוכנה באופן מותאם אישית לרבות יצירה שנבחרה ממאגר התמונות והלקוח התאים אותה על פי דרישתו לא ניתן יהיה לבצע ביטול הזמנה ולא יינתן החזר כספי מכל סוג שהוא אלא אם החברה תבחר אחרת, וזאת בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א 2010.
 • החזרת המוצר מותנית בכך שהמוצר לא נפגם ו/או לא נעשה בו שימוש ונמצא סגור באריזתו המקורית.
 • החזרת המוצר תתאפשר לכתובת הגלריה ברחוב אילת 6 תל אביב-יפו בלבד, לא יתקבלו מוצרים שנשלחו בדואר או דרך שירות שילוח אחר.
 • במקרה שנפל פגם במוצר שהתקבל במשלוח או איסוף עצמי, במידה ולא הודיע המזמין להנהלת האתר על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מיום קבלתו, מהווה הדבר הודעה כי לא נפל כל פגם במוצר ולמזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
 • במקרה שבו יש ספק אם נפל פגם במוצר ו/או קרתה בעיה מכל סוג שהוא יש לפנות ישירות לגלריה עודד בדוא"ל info@odedgallery.co.il או בטלפון 03-6816420.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה המזמין לרבות במקרה של הפרת תקנון זה על ידי המשתמש.

אחריות האתר והחברה

 • החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כתוצאה מרכישה או שימוש באתר לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח מכל סיבה שהיא.
 • במקרה של טעות בתיאור המוצר ו/או אי הבנה בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את האתר או את החברה והמשתמש מתבקש לפנות לחברה במקרה שכזה לפני ביצוע הזמנה באתר על מנת לוודא שלא נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר ו/או השירות.
 • התמונות ו/או הדמיות באתר להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים במראה, בגוונים, במידות, בפרופורציות כפי שהמוצר הוצג באתר לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על הנהלת האתר או מי מטעמה אחריות כלשהיא ובמקרה כזה על המשתמש ליצור קשר עם החברה טרם ביצוע ההזמנה כדי לוודא שהמוצר עונה על כל דרישותיו.
 • יובהר כי הצבעים שיוצגו באתר וכל תמונה שהיא, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.
 • הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחור באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים.

 

לבירורים נוספים או בקשות מיוחדות ניתן ליצור קשר בטלפון 03-6816420 או במייל info@odedgallery.co.il